“Dwi’n Dod o Rhyl” a’r ffatri memyn

Dwi’n credu ei bod yn saff dweud bod “Dwi’n dod o Rhyl” wedi sefydlu ei hun fel memyn (meme) go-iawn rwan.

Neithiwr recordiodd MC Mabon a David Wrench ail-gymysgiad ohono ar ffurf  tiwn bach yn boncyrs fel rhan o brosiect Unnos C2.

Ma’r fideo gwreiddiol gan ‘iologwynj’ wedi cael ei dynnu oddi ar YouTube, ailment ond mae na lwyth o fideos eraill wedi ei efelychu.

Ma wedi cael ei ddynwared yn y rhyng-gol:

Wedi ei ail-gymysgu ar gyfer llefydd eraill (Sarn yn yr achos yma):

http://www.youtube.com/watch?v=uESjBWUOWQA

Ei ddweud gan ddeinosor:

http://www.youtube.com/watch?v=EfIJtvwRvOE

Ma na un dudalen Facebook (584 ffan) ac un grwp Facebook (586 aelod).

A rwan mae o di cyrraedd tonfeddi Radio Cymru. A hyn heb unrhyw help gan neb ond rhwydweithiau ar y we. Gwych de. Darn bach o greadigrwydd sydd wedi ymledu yn bell, resuscitator gan ddylanwadu eraill i adeiladu ar y creadigrwydd gwreiddiol.

Ma memes/memynnau Cymraeg yn hollbwysig. Nid lleoleiddiad Twitter sydd am achub yr iaith ond LOLs, a digon ohono.

Efallai nad oes llawer o ffatrioedd menyn ar ôl yng Nghymru, ond falle dylen ni drio sefydlu ambell ffatri memyn.

4 thoughts on ““Dwi’n Dod o Rhyl” a’r ffatri memyn”

 1. Ie mae’n ddiddorol fod wedi hyn wedi dal dychmyg pobl, yn enwedig plant, a heb unrhyw sylw chwaith. Ond pryd mae in-joke yn troi’n meme?

  1. Pan mae’r cyfryngau torfol yn dechrau gafael ynddo fo faswn i’n deud. Hwnna di’r tipping point fel arfer. Ac fel arfer y pwynt lle mae’r jôc wedi mynd yn hen hefyd!

 2. 2. Rhan i Dan.

  3. Mae delwedd Sleeveface gyda Saunders Lewis ar y clawr cefn o’r llyfr Sleeveface…?

  4. Llyr Mental yw’r memyn nesaf.

  1. Oedd Rhan i Dan deffinet yn teimlo fel’na. Poblogeiddrwydd sydyn, twtsh yn bizarre, inside joke, wedyn lledu a mynd ar y newyddion Saesneg a Chymraeg. A wedyn Dan ei hun yn dod ar Facebook. Joio. Y gwreiddyn oedd gwychder Dan ei hun wrth gwrs. Roedd gwaith fideo Dan yn aur.

   Oes na femynnau o’r 80au/90au oedd yn gwneud y rownds drwy ffansins ac ati? Ma REU a TEW yn femynnau oedd yn eitha cryf ar lafar o leia. Wn i ddim os wnaethon nhw symud i gael eu ailgymysgu mewn cyfryngau erill.

   Llyr Mental arall ar ei ffordd.

Comments are closed.