Pob hwyl Iestyn, a diolch am yr holl ffish

Mae Iestyn Hughes yn dweud ffarwel ar flog Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, pfizer wrth iddo orffen ei swydd fel rheolwr yr Archif ar ôl ei sefydlu yn 2001.

Dwi jest isio cymryd y cyfle i ddiolch iddo am bob cymorth mae o a’i staff wedi ei rhoi i fi ers i mi ddechrau ymwneud â nhw, sildenafil p’un ai gyda prosiectau personol fel digwyddiadau Pictiwrs, neu waith dydd i ddydd fel prosiect Yn y Ffram. Mae gwybodaeth Iestyn ar y cymhlethdodau sydd ynghlwm â deunydd creadigol cydweithiol cymhleth-ei-hawlfraint fel ffilm a fideo yn ogystal â hanes ffilm ygn Nghymru heb ei ail, a dwi wedi manteisio ar ei gyngor dwn im faint o weithiau. Mae o wedi mynd lot o’r ffordd i helpu i ddileu fy rhagfarnau dechreuol o weld y llyfrgell fel lle braidd yn stiff, llychlyd a diflas. Mae sgyrsiau gyda Iestyn wastad yn profi’r gwrthwyneb.

Dwi’n siwr, o siarad gyda fo’n ddiweddar, taw eu colled nhw fydd o fudd i ni fel ffans ffilmiau Cymraeg a Chymreig, wrth iddo roi ei wybodaeth ar waith ar brosiectau personol. Dwi’n edrych mlaen yn arw i weld be wnaiff o nesa, ac i gyfrannu os galla i.

Felly, diolch am ddatblygu Archif sy’n rhan bwysig o warchod y ffilmiau, recordiau a fideo sydd mor bwysig i ni fel cenedl, ac Archif sydd wastad wedi bod â drws agored i rywun fel fi sydd â brwdfrydedd dros yr etifeddiaeth hwnnw.

Ymlaen!