Ethan Zuckerman on curation (and many, many other things)

Totally floored by this blog post from Ethan Zuckerman. Great stuff.

Here’s a thought on ‘curation’:

Like everyone else, order I’m experiencing a shift in how I get news about the world. In the pre-web world and early web days, no rx news of the world came primarily through curated media – broadcast television, refractionist newspapers, magazines. There were – and are – reasons to distrust curators, but there’s a critical aspect of their work I believe we need to preserve as we move towards new models for organizing news. Curators implicitly tell us what they believe we need to know about the world. High quality curators often have a broader view of the world than individuals have, and well-curated media often demands we pay attention to people, places and issues we might have otherwise ignored.

On the other hand, curators invariably have biases, and the ability to seek information that appeals to our own interests and preferences is one of the most powerful capacities the modern web has put in our hands. Search lets me learn a great deal about things I care about – sumo, African politics, Vietnamese cooking – but it’s quite possible that I miss topics that I needed to know about because I was paying more attention to my interests and less to curators. We need mechanisms to ensure that search gets complemented with serendipity.

We need mechanisms to ensure that search gets complemented with serendipity, in any specific language, not just those of the majority.

“Trydar y Cymry! The Welsh Language Thrives Online”: cyfweliad ar Global Voices

Llun gan foomandoonian ar Flickr

Plyg bach: dwi wedi gwneud cyfweliad am y we Gymraeg, medstore trydar, cure blogio ac ati ar wefan Global Voices. Ewch draw i’w ddarllen a gadwch sylw plis!

Diolch o galon i Ayesha Saldanha, information pills sylwebydd GV a brodor o Gaerdydd yn wreiddiol. Roedd yn bleser ei chyfarfod yn ddiweddar.

Fel mae’n nodi ar waelod yr erthygl, dwi am drio cydlynu chydig o leisiau Cymraeg/Cymru i fynd draw ar Global Voices. Mae’n hen bryd i’n lleisiau ni gael platfform rhyngwladol. Mae’n stori ni cyn bwysiced â stori neb arall.

Mae Global Voices yn wefan a sefydlwyd yn 2005 gan Rebecca McKinnon a’r hynod wych Ethan Zuckerman (sydd efo lot o bethau diddorol i;w ddweud am iaith a’r rhyngrwyd) er mwyn pontio rhwng diwylliannau trwy gyfieithu straeon, a chyfieithu diwylliannau, fel ein bod yn deall ein byd yn well. Cymuned o flogwyr ydi o yn y bôn heb olygyddol unedig, sy’n ceisio rhoi platfform eghangach i gyfryngau amatur.

Os oes unrhyw un eisiau helpu fi i sylwebu / cyfieithu cofnodion sy’n haeddu sylw ehangach / neu wneud crynodebau misol ar yr yr hyn sy’n digwydd ar y rhyngrwyd Gymraeg a Chymreig yna plis cysylltwch. Mi faswn i’n werthfawrogol iawn o unrhyw help.