Dysgu Cymraeg…gyda Duolingo?

Efallai eich bod chi wedi dod ar draws yr app dysgu ieithoedd Duolingo. Mi wnes i dros yr haf a mynd ati i’w ddefnyddio i wella fy Ffrangeg a Sbaeneg. Mae’r app a’r wefan yn gweithio’n wych gyda strwythr gwersi a gwobrwyon sydd yn syml ac yn defnyddio nifer o wahanol dechnegau darllen, diagnosis siarad a chyfieithu i gadw diddordeb.

Ond wrth ei ddefnyddio ro’n i’n meddwl – sut ddiawl mae app a phrofiad cystal â hwn am ddim? Lle mae’n nhw’n defnyddio fi er mwyn ariannu hwn? Ac o Gwglo, abortion fe ges yr ateb:

Von Ahn, a computer science professor at Carnegie Mellon University, is the co-creator of Duolingo, a free language-­learning site that turns students into an online workforce. His software uses their answers to simple exercises in a translation service that he expects to charge money for.

Felly, y fargen yw yn gyfnewid am yr app slic, da chi’n gwneud gwaith cyfieithu i Mr Von Ahn. Mae BuzzFeed newydd gyhoeddi eu bod nhw’n defnyddio’r gwasanaeth i gyfieithu erthyglau ar leoleiddiadau newydd eu gwefan, a’n hapus efo’r canlyniadau (er yn ei ffordd ddihafal “plentyn siawns globaleiddio” yw be mae Morozov yn ei alw!).

Ond do’n i ddim wir yn hoffi bod app Von Ahn wedi nhynnu fi mewn heb i fi wir ddeall beth oedd y fargen. Erbyn y pwynt yna o’n i eisoes yn gaeth i gael fy credits digidol Duolingo am lwyddo i siarad am y mwnci oedd yn y goeden (a’r llygoden oedd o dan y bwrdd) felly fe barheais am chydig ond efo rhyw deimlad anghysurus o gael fy hyfforddi i fod yn gaethwas cyfieithu. Rhyw fath o gimp ieithyddol i’n nhynnu allan o focs Mr Von Ahn pan fo Cyngor Ceredigion isio cyfieithu eu Strategaeth Pryd ar Glyd 2014-2017.

Ond nid yw Duolingo’n dysgu Cymraeg, dim ond Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg a Phortiwgeeg, felly fydd Cyngor Ceredigion fyth yn manteisio ar gynllun Mr Von Ahn…neu fyddan nhw?Mae Duolingo rwan wedi agor eu Deorfa Ieithyddol er mwyn gadael i bobol gynnig ieithoedd a gwersi i greu Duolingo ar gyfer Siapaneeg, Rwsieg, neu Gymraeg.

O weld pa mor addictive oedd dysgu gyda Duolingo a’r rhwyddineb o symud rhwng gwe a symudol ar ryngwyneb slic iawn, alla i ddychmygu y byddai’r dull yn apelio at lawer, ond oes unrhywun o ddifri am jest rhoi pecynnau gwersi a gwaith cyfieithu i Mr Von Ahn iddo fo gael gwneud ei filiynau? Amser a ddengys, debyg, ond os mae cymuned o siaradwyr Cymraeg yn ffurfio i wneud hyn fydd na ddim lot gall Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru na Addysg i Oedolion wneud amdano.

Ond allwn ni droi’r syniad o dorfoli gwaith cyfieithu i’n mantais? Fyddai hi ddim yn wych, petasai pob person sy’n dysgu Cymraeg trwy efallai Cymraeg i Oedolion, ac sydd wedi cyrraedd safon lle gallant wneud cyfieithu syml, yn cyfrannu tuag at gyfieithu tudalennau Wikipedia i’r Gymraeg? Mwy o erthyglau Wikipedia Cymraeg = mwy o adnoddau dysgu = mwy o flaenoriaeth i’r Gymraeg gan gwmniau fel Google ac ati  = gwell sefyllfa i’r Gymraeg yn ehangach.

Pa mor anodd fyddai hynny te?

7 thoughts on “Dysgu Cymraeg…gyda Duolingo?”

 1. Wow, rhaid edmygu cheek y boi! Sgwn i pa mor dibynadwy yw’r/fydd y cyfieithiadau os yw am godi tâl amdanynt. Mae’n debyg bydd eisiau cyflogi rhai uwch gymedrolwyr ymhob iaih yn y pendraw os o ddifri am sicrhau ansawdd. Mae’r syniad o annog dysgwr (lled rugl) i gyfrannu’n syniad ardderchog – mae sgwennu canllaw i diwtoriad wedi bod ar fy to-do-list hirfaih ers tro…

 2. Sylw perthnasol gan Martin Poulter o gynhadledd WiciAddysg penwythnos dwetha:

  https://twitter.com/carlmorris/status/396243008326492160

  “cysyniad o ddysgwyr fel cynhyrchwyr, dysgu mwy trwy sgwennu y llyfr na darllen y llyfr yn unig (unrhyw bwnc)”

  Ac un arall gan Robin Owain

  https://twitter.com/carlmorris/status/396253868243574784

  “dysgwyr Cymraeg yn sgwennu ar Wicipedia, golygyddion yn hapus i gywiro/safoni er mwyn iddyn nhw datblygu sgiliau”

  1. Ac addendum arall: http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2013/11/13/after-buzzfeed-cnn-more-websites-will-use-duolingo-to-translate-articles/

   In its typical data-driven fashion, Buzzfeed’s publishing system automatically sends an article to Duolingo’s system when its reaches a certain point of popularity. At CNN, a human sends the articles over one by one. Each article is typically translated by 30 to 40 people, Von Ahn says, and edited via a Wiki-style system.

Comments are closed.