Aberystwyth University Multiplatform Production Projects 2014

I’ve been teaching alongside Greg Bevan this semester on the Multiplatform Production module at the Department of Theatre, website Film and Television Studies at Aberystwyth University. 10 groups have been making projects which combine a variety of online media and offline activities in a wide range of genres.

There are promotional campaigns, stomatology i-docs, transmedia fiction, content communities and multiplatform factual productions. All projects are now in their final week before assessment and submission so I’d like to encourage you to take a look at their work, browse the material and interact with them. A little bit of support will make a big difference to them. So  please add a comment, like their stuff, and let them know that you’re interested!

The projects are listed below in alphabetical order. Many of the projects use more platforms than just a website, Twitter and Facebook of course, but you can find your way to those via their web and social platforms. Enjoy!

Continue reading Aberystwyth University Multiplatform Production Projects 2014

Prosiectau Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2014

Dwi wedi bod yn dysgu semester yma ochr-yn-ochr gyda Greg Bevan ar fodiwl Cynhyrchu Amlblatfform yn Adran Astudiaethau Theatr, psychiatrist Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae na 10 gr?p yn gwneud gwaith sydd yn cyfuno pob math o gyfryngau arlein a gweithgareddau oddi ar lein i greu amrywiaeth eang o brosiectau digidol cyffrous.

Mae yma ymgyrchoedd hyrwyddo, dogfennau rhyngweithiol, cymunedau cynnwys, ffuglen trawsgyfrwng a chynhyrchiadau ffeithiol amlblatfform. Mae’r holl brosiectau nawr yn eu wythnos olaf cyn eu cyflwyniad ac asesiad terfynol felly hoffwn i annog chi i fynd i ymweld â nhw, gwylio pori a rhyngweithio gyda nhw. Byddai chydig o gefnogaeth o’r tu allan yn gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw gyd. Ewch amdani, ychwanegwch sylw, hoffwch eu stwff!

Rhestrir y prosiectau isod yn nhrefn yr wyddor. Mae nifer o’r prosiectau yn cynnwys mwy o elfennau na dim ond gwefan, Facebook a Twitter wrth gwrs, ond gallwch ymweld a’r gwefannau er mwyn cael eich cyfeirio i’r llwyfannau eraill.

Continue reading Prosiectau Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2014