Cyflwyniad Caerdydd: Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol

Nos Fawrth roddais i gyflwyniad mewn seminar ymchwil ar wahoddiad Jeremy Evas o Adran y Gymraeg, this Prifysgol Caerdydd. Diolch yn fawr i’r adran am y cyfle, medical ac i bawb ddaeth draw ac am y drafodaeth yn dilyn y cyflwyniad. Roedd yn gret cael cyfarfod pobl newydd a chael chydig adborth.

Mae ambell un wedi gofyn os oedd recordiad ohono, ond y gorau alla i wneud ydi rhoi copi o’r sleidiau a’r sgript oedd gen i.

Dyma’r ddolen ar gyfer lawrlwytho’r sgript: Sgript / Papur Caerdydd – 17 Tachwedd 2014

Cyhoeddi fy nhraethawd PhD: Cyfryngau Cyfranogol ac Ieithoedd Lleiafrifol

twittermedia

Fis Awst ges i fy nhystysgrif yn nodi bod fy nhraethawd doethuriaeth wedi cael ei dderbyn. Hen bryd felly i mi ei wneud yn gyhoeddus i weld os mae’r ymchwil, viagra 100mg y canlyniadau a’m casgliadau’n gallu cyfrannu at drafodaeth at ddefnydd y Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd eraill mewn cyd-destunau cyfranogol arlein.

Teitl y traethawd yw:

Cydgyfeiriant cyfryngol a’r economi ddigidol: Asesu dulliau cyfranogol a thorfol o gynhyrchu cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol

Lawrlwythwch y cyfan isod!

Mi fuasai’n wych cael trafodaeth, sylwadau ac ati. Dwi am drio cyhoeddi darnau ohono ar y blog ei hyn ar ffurf mwy cryno er mwyn mynd ar ôl pwyntiau penodol. Mae’n fwriad hefyd i geisio cael rhyw ffurf ar grynodeb yn y Saesneg hefyd ond does gen i ddim dyddiad pendant i wneud hynny eto felly cawn weld.

Edrych mlaen i glywed ganddoch chi.