Cyflwyniad Caerdydd: Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol

Nos Fawrth roddais i gyflwyniad mewn seminar ymchwil ar wahoddiad Jeremy Evas o Adran y Gymraeg, this Prifysgol Caerdydd. Diolch yn fawr i’r adran am y cyfle, medical ac i bawb ddaeth draw ac am y drafodaeth yn dilyn y cyflwyniad. Roedd yn gret cael cyfarfod pobl newydd a chael chydig adborth.

Mae ambell un wedi gofyn os oedd recordiad ohono, ond y gorau alla i wneud ydi rhoi copi o’r sleidiau a’r sgript oedd gen i.

Dyma’r ddolen ar gyfer lawrlwytho’r sgript: Sgript / Papur Caerdydd – 17 Tachwedd 2014