Cyhoeddi fy nhraethawd PhD: Cyfryngau Cyfranogol ac Ieithoedd Lleiafrifol

twittermedia

Fis Awst ges i fy nhystysgrif yn nodi bod fy nhraethawd doethuriaeth wedi cael ei dderbyn. Hen bryd felly i mi ei wneud yn gyhoeddus i weld os mae’r ymchwil, viagra 100mg y canlyniadau a’m casgliadau’n gallu cyfrannu at drafodaeth at ddefnydd y Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd eraill mewn cyd-destunau cyfranogol arlein.

Teitl y traethawd yw:

Cydgyfeiriant cyfryngol a’r economi ddigidol: Asesu dulliau cyfranogol a thorfol o gynhyrchu cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol

Lawrlwythwch y cyfan isod!

Mi fuasai’n wych cael trafodaeth, sylwadau ac ati. Dwi am drio cyhoeddi darnau ohono ar y blog ei hyn ar ffurf mwy cryno er mwyn mynd ar ôl pwyntiau penodol. Mae’n fwriad hefyd i geisio cael rhyw ffurf ar grynodeb yn y Saesneg hefyd ond does gen i ddim dyddiad pendant i wneud hynny eto felly cawn weld.

Edrych mlaen i glywed ganddoch chi.

4 thoughts on “Cyhoeddi fy nhraethawd PhD: Cyfryngau Cyfranogol ac Ieithoedd Lleiafrifol”

 1. Llongyfarchiadau mawr iti! Heb gael cyfle i ddarllen yn ei gyfanrwydd eto ond edrych yn hynod ddiddorol. Bendant angen rhannu – ar draws bob sector – a syniad da i gyfieithu i’r Saesneg.
  Pob hwyl iti gyda’r gwaith o ledaenu – rho wybod os oes unrhyw beth alla i neud I hyrwyddo yn y colegau addysg bellach.

  1. Diolch yn fawr iawn Carys! Mae na ddarnau methodolegol eithaf a dwi’n cyfadde bod na graff overload yn y bennod a Twitter ond gobeithio bod y casgliadau ar ddiwedd pob pennod yn gwneud synnwyr o’r data os ti eisiau crynodeb.

   Falle taw be wnai o ran fersiwn Saesneg ydi ceisio cyhoeddi erthygl yn rhywle. Diolch am dy gynnig i’w hyrwyddo a’i ledaenu. Faswn i wirioneddol yn gwerthfawrogi hynny. Dwi eisiau i bobl ei ddarllen rwan!

 2. Diolch am rannu. Dw i wedi cael cip yn sydyn ac mae’n edrych yn ddiddorol dros ben!

  Ydy’r gwaith o dan drwydded hawlfraint benodol?

  1. Diolch Carl. Dwi heb ystyried y drwydded a dweud y gwir. Dwi ddim yn meddwl fy mod am ei roi dan drwydded CC, achos a bod yn onest wn i ddim os oes gen i’r hawl i wneud hynny. Efallai hefyd fy mod eisiau cyhoeddi elfennau ohono ar wahan yn y dyfodol felly wn i ddim sut byddai’n effeithio ar hynny chwaith.

Comments are closed.