Yn eisiau: eich llygaid chi ar dalent amlblatfform newydd!

Prosiectau Modiwl Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2015

Dwi’n dysgu ar y modiwl ymarferol hwn gyda Greg Bevan ac mae’r amser wedi dod i hyrwyddo’r prosiectau a cheisio denu pobl i ymweld, more about ymwneud a chyfrannu atyn nhw. Felly, symptoms mae angen eich llygaid chi!

Mae’r chwe grwp yn cynhyrchu prosiectau amlblatfform sydd â fideo fel elfen graidd. Gallant fod yn ffuglen neu ffeithiol, plague ymgyrch farchnata neu brosiect arbrofol, cyn belled â’u bod yn ymwneud gyda chynulleidfaoedd arlein gan ddefnyddio llwyfannau digidol amrywiol ac addas i’w cynnwys.

Byddan nhw’n rhedeg trwodd tan tua diwedd Ebrill felly ewch draw, hoffwch, dilynwch a chadwch lygaid ar ddyfodol talentog y diwydiant digidol:
Continue reading Yn eisiau: eich llygaid chi ar dalent amlblatfform newydd!

Wanted: your eyes on new multiplatform talent!

Aberystwyth University Multiplatform Production Module Projects 2015

I teach on this practical module with Greg Bevan and the time has come to promote the projects so that I can try to attract you curious and creative people to visit, viagra 40mg engage, cialis sale explore and participate with them. They need your eyes and your clicks!

Six groups are producing multiplatform projects which have a strong video component. These can be fictional or factual, marketing campaigns or experimental, as long as they engage with online audiences using a variety of suitable digital platforms.

These will run through until  the end of April so head over, like, follow, and keep and eye on future digital talents:

Continue reading Wanted: your eyes on new multiplatform talent!