Yn eisiau: eich llygaid chi ar dalent amlblatfform newydd!

Prosiectau Modiwl Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2015

Dwi’n dysgu ar y modiwl ymarferol hwn gyda Greg Bevan ac mae’r amser wedi dod i hyrwyddo’r prosiectau a cheisio denu pobl i ymweld, more about ymwneud a chyfrannu atyn nhw. Felly, symptoms mae angen eich llygaid chi!

Mae’r chwe grwp yn cynhyrchu prosiectau amlblatfform sydd â fideo fel elfen graidd. Gallant fod yn ffuglen neu ffeithiol, plague ymgyrch farchnata neu brosiect arbrofol, cyn belled â’u bod yn ymwneud gyda chynulleidfaoedd arlein gan ddefnyddio llwyfannau digidol amrywiol ac addas i’w cynnwys.

Byddan nhw’n rhedeg trwodd tan tua diwedd Ebrill felly ewch draw, hoffwch, dilynwch a chadwch lygaid ar ddyfodol talentog y diwydiant digidol:

The Lazarus Project

 Begin here to discover the secrets of Lazarus. What does the mysterious lizard symbolise? What events will unfold as we travel further into THE LAZARUS PROJECT?

 

Llinell Amser | The City Record | Facebook – The Lazarus Project

Our Aberystwyth

OurAberystwyth is designed to gather stories of the local people and their relationship with the Welsh town. What does Aberystwyth mean to you? We welcome your your stories to be sent in.

You can do this via twitter or instagram using #myaberystwyth

Gwefan | Facebook | Twitter

Sinema Ysbryd Du

Cwmni sy’n trefnu digwyddiad ffilm arswyd, gyda thaith ryngweithiol mewn adeilad penodol i greu profiad arswyd 4D ar gyfer y gynulleidfa.

Company organising a classic horror event, with an interactive tour inside one building to create a interactive 4D horror experience for the audience.

Facebook | Twitter 

Unclaimed Time

Telling you everything you need to know about the ‘unclaimed time’ time traveller. Keep update on blogs, vlogs, websites and much much more.

Do you believe?

Gwefan | Facebook

* * * * * * * * * * * *

Monster Lens

[Dod yn fuan – diweddariad yn dod pan fydd yn lansio!]

Silence of the Mind

[Dod yn fuan – diweddariad yn dod pan fydd yn lansio!]