Aberystwyth University Multiplatform Production Projects 2014

I’ve been teaching alongside Greg Bevan this semester on the Multiplatform Production module at the Department of Theatre, website Film and Television Studies at Aberystwyth University. 10 groups have been making projects which combine a variety of online media and offline activities in a wide range of genres.

There are promotional campaigns, stomatology i-docs, transmedia fiction, content communities and multiplatform factual productions. All projects are now in their final week before assessment and submission so I’d like to encourage you to take a look at their work, browse the material and interact with them. A little bit of support will make a big difference to them. So  please add a comment, like their stuff, and let them know that you’re interested!

The projects are listed below in alphabetical order. Many of the projects use more platforms than just a website, Twitter and Facebook of course, but you can find your way to those via their web and social platforms. Enjoy!

Continue reading Aberystwyth University Multiplatform Production Projects 2014

Prosiectau Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2014

Dwi wedi bod yn dysgu semester yma ochr-yn-ochr gyda Greg Bevan ar fodiwl Cynhyrchu Amlblatfform yn Adran Astudiaethau Theatr, psychiatrist Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae na 10 gr?p yn gwneud gwaith sydd yn cyfuno pob math o gyfryngau arlein a gweithgareddau oddi ar lein i greu amrywiaeth eang o brosiectau digidol cyffrous.

Mae yma ymgyrchoedd hyrwyddo, dogfennau rhyngweithiol, cymunedau cynnwys, ffuglen trawsgyfrwng a chynhyrchiadau ffeithiol amlblatfform. Mae’r holl brosiectau nawr yn eu wythnos olaf cyn eu cyflwyniad ac asesiad terfynol felly hoffwn i annog chi i fynd i ymweld â nhw, gwylio pori a rhyngweithio gyda nhw. Byddai chydig o gefnogaeth o’r tu allan yn gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw gyd. Ewch amdani, ychwanegwch sylw, hoffwch eu stwff!

Rhestrir y prosiectau isod yn nhrefn yr wyddor. Mae nifer o’r prosiectau yn cynnwys mwy o elfennau na dim ond gwefan, Facebook a Twitter wrth gwrs, ond gallwch ymweld a’r gwefannau er mwyn cael eich cyfeirio i’r llwyfannau eraill.

Continue reading Prosiectau Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2014

Beth yw’r cyswllt rhwng Björk, torfoli cyllid a dysgu ieithoedd?

Wrth ddarllen y cyfweliad hwn:

Q&A: Bjork on the evolving music industry, store Kickstarter and Spotify (Wired UK).

Mi welais y dyfyniad hwn:

Your Kickstarter project to bring Biophilia to Android was sadly unsuccessful — looking back, injection what would you do differently and would you use crowdfunding again in the future?

 

I think it was the only thing we could do at the time, but only because of it failing we were approached by a company that had the latest technology to change Biophilia to Android in a lot simpler and more effortless way. So I don’t look at it as a mistake. When you go on an adventure like this, sometimes you have to accept that solutions come from places you couldn’t imagine and in a different way and from a different direction than you were aiming for. You have to drop control in a way but still try, not give up and not be too concerned about looking clumsy at times.

Mae’r frawddeg olaf dwi di bwysleisio mewn llythrennau bras yn cyfleu profiad cyffredin i unrhyw un sydd wedi dechrau prosiect arlein sydd yn defnyddio teclynnau sydd heb eto gael eu safoni, neu gyrraedd prif ffrwd diwylliannol eto.

Mi darodd fi ei fod o hefyd yn brofiad sydd yn gyffredin i ddysgu iaith – mae’n rhaid gadael i’ch hunain edrych yn drwsgwl a gwneud camgymeriadau er mwyn gallu dysgu a phrosesu’r iaith. Ar yr llaw arall hefyd mae’r swildod sydd yn dod o fod yn drwsgwl hefyd yn atal pobol rhag dysgu iaith neu ymroi i brosiect digidol sydd efallai ddim am weithio.

Mae sgil effeithiau positif ac annisgwyl yn dod o ddysgu ieithoedd hefyd yn yr un ffordd a mae Bjork yn nodi uchod am ei phrosiect Biophilia. Mae’r drws i ddiwylliant arall a’r bobol mae rhywun yn cyfarfod yn aml yn annisgwyl ar ôl yr ymdrech sydd mor focused ar ddysgu rhwybeth, heb efallai ddysgu am bwrpas y dysgu ar hyd y ffordd!

Ddyla hyn ddim bod yn syrpres falle, gan bod dysgu yn broses o fethu-deall-addasu-gwella, ond bod dysgu cyfathrebu yn gyhoeddus ac gyda phobol eraill yn fwy exposing na llawer i ffordd arall o ddysgu. Dwi wastad wedi sylwi wrth ddysgu myfyrwyr am ddefnyddio teclynnau digidol er enghraifft bod y foment yna o gael ymateb uniongyrchol wrth ymwneud am y tro cynta yn debyg iawn i’r foment yna o gynhesrwydd a’r golau’n dod mlaen wrth lwyddo i gyfathrebu â rhywun mewn iaith newydd. Yn y maes cyfryngau cymdeithasol, torfoli arlein ac ieithoedd mae mentro’n gyhoeddus – a bod yn barod i edrych chydig yn drwsgwl, a methu – yn rhan hanfodol o’r broses. Ynddyn nhw gyd, rhaid i ti roi dy hun allan yna, gan wybod y bydd rhywbeth da yn dod hyd yn oed os nad yw’r prosiect yn llwyddo fel y rhagwelaist.