Practis mêcs…

Lego Fail Whale
Fail Whale Lego gan tveskov

Wel, anemia dwi 4 mis mewn i’r ddoethuriaeth erbyn hyn (eek!) ac yn dod at derfyn yr hyfforddiant ymchwil sydd yn ofynnol o unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig. Dwi yng nghanol ysgrifennu traethawd ar gyfer y modiwl Ways of Reading, sydd yn edrych ar ddulliau o ddadansoddi testun o berspectifau gwahanol (gender, semioteg ac ati). Efallai na ddylwn gyfadde hyn, ond dwi chydig allan o bractis o sgwennu traethodau academaidd a’n ffeindio fo’n chydig yn annodd cael mewn i’r swing. Ta waeth, mae o’n symud. Yn araf.

Y pwnc dwi di’i ddewis ydi:

In what ways does the medium of a text determine its message? Discuss with detailed reference to a text or set of texts relevant to your research project.’

Fel pob myfyriwr arall ar y modiwl, sydd yn eitha cyffredinol o ran ei gynnwys (sy’n ddealladwy o ystyried yr amrywiaeth o bynciau ymchwil sydd gan y myfyrwyr sy’n cymryd y modiwl), dwi’n trio gwneud y peth yn berthnasol i fy ymchwil penodol i. Dwi felly wedi penderfynu sgwennu am Twitter (gan ddefnyddio rhai o’r tweets o gwmpas y tag #pentalar), gan edrych arnyn nhw o’r ochr cyfrwng ieithyddol a chyfrwng technolegol.

Os ma na unrhyw siap arno fo, ella na’i gyhoeddi fo fama. Wedi deud hynny, ella gadwa i hon dan fy het. Nawn ni alw hi’n dry run…rhag ofn fydd o’n fail whale!

Be di’r hunllefa traethawd gwaetha da chi di gael pan yn fyfyriwr?