Practis mêcs…

Lego Fail Whale
Fail Whale Lego gan tveskov

Wel, anemia dwi 4 mis mewn i’r ddoethuriaeth erbyn hyn (eek!) ac yn dod at derfyn yr hyfforddiant ymchwil sydd yn ofynnol o unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig. Dwi yng nghanol ysgrifennu traethawd ar gyfer y modiwl Ways of Reading, sydd yn edrych ar ddulliau o ddadansoddi testun o berspectifau gwahanol (gender, semioteg ac ati). Efallai na ddylwn gyfadde hyn, ond dwi chydig allan o bractis o sgwennu traethodau academaidd a’n ffeindio fo’n chydig yn annodd cael mewn i’r swing. Ta waeth, mae o’n symud. Yn araf.

Y pwnc dwi di’i ddewis ydi:

In what ways does the medium of a text determine its message? Discuss with detailed reference to a text or set of texts relevant to your research project.’

Fel pob myfyriwr arall ar y modiwl, sydd yn eitha cyffredinol o ran ei gynnwys (sy’n ddealladwy o ystyried yr amrywiaeth o bynciau ymchwil sydd gan y myfyrwyr sy’n cymryd y modiwl), dwi’n trio gwneud y peth yn berthnasol i fy ymchwil penodol i. Dwi felly wedi penderfynu sgwennu am Twitter (gan ddefnyddio rhai o’r tweets o gwmpas y tag #pentalar), gan edrych arnyn nhw o’r ochr cyfrwng ieithyddol a chyfrwng technolegol.

Os ma na unrhyw siap arno fo, ella na’i gyhoeddi fo fama. Wedi deud hynny, ella gadwa i hon dan fy het. Nawn ni alw hi’n dry run…rhag ofn fydd o’n fail whale!

Be di’r hunllefa traethawd gwaetha da chi di gael pan yn fyfyriwr?

Edward 8bit a Chyfranogiad Ar-lein

Dwi am ddechrau defnyddio’r blog ma hefyd i amlygu enghreifftiau da o gyfranogiad ar-lein annibynnol yn y Gymraeg a ieithoedd bach/lleiafrifol eraill er mwyn casglu rhyw fath o gofnod. Felly i ddechrau dyma un cerddorol. Ma na gryn dipyn o gryfder yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg o’i gymharu â diwylliant digidol ehangach. Dyw diwylliant ar-lein annibynnol heb gael yr un math o genfogaeth a gweithgarwch poblogaidd a’r sin gerddorol. Mae mor braf gweld bandiau yn creu ac yn rhannu ar-lein. Ma label newydd-ish Amrwd yn gwneud job wych o ddefnyddio’r we i rannu deunydd a hyrwyddo eu cerddoriaeth. Dyma eu cynnyrch diweddaraf:

Mae wedi cael ei wneud mewn arddull ‘faux-chiptune’. Doedd gen i ddim clem be oedd chiptune tan i mi fynd ar Wikipedia, capsule ond deall wedyn ei fod yn rhywbeth dwi’n gyfarwydd iawn a fo fel defnyddiwr ZX Spectrum brwd pan yn ifanc. Mwy o chiptunes ar wefan 8bc.

Mae’r cover o Breuddwyd Roc a Rol yn syfrdanol. Pryd ma’r dybstep remix?

Trumpet blowing: the press release for the Ymddiried PhD scholarship

Here’s the press release sent out recently to publicise the scholarship I received from Ymddiried: The Welsh Broadcasting Trust. The scholarship will go towards the production of new web services that will be both public and entertaining/useful as well as providing a basis for investigation as part of my thesis. I’m very grateful for it, ampoule and particularly happy that it was awarded in memory of Owen Edwards, human enhancement the trailblazing first chief exec of S4C.

New Media Whizz Awarded Scholarship

A Welsh media charity has announced Rhodri Llyr ap Dyfrig as the recipient of a £25, stuff 000 scholarship designed to provide further opportunities in the creative industries sector. Continue reading Trumpet blowing: the press release for the Ymddiried PhD scholarship

Datganiad i’r wasg am fy ysgoloriaeth Ymddiried

Dyma’r datganiad a ryddhawyd i’r wasg yn ddiweddar ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i’r ysgoloriaeth fydd yn ariannu’r prosiectau ymarferol fydd yn rhan o ngwaith i. Jest meddwl basa fo’n werth ei osod yma a chwythu trwmped rhyw fymryn.

Dwi’n hynod o falch o gael yr ysgoloriaeth ac yn enwedig am ei fod wedi ei gyflwyno er cof am Owen Edwards.

Ysgoloriaeth i Arloeswr Cyfryngau Newydd Cymraeg

Cyhoeddodd yr elusen cyfryngol Ymddiried mai Rhodri Ll?r ap Dyfrig fydd yn derbyn ysgoloriaeth gwerth £25, more about 000 i ddatblygu ei yrfa ymhellach o fewn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Continue reading Datganiad i’r wasg am fy ysgoloriaeth Ymddiried

“Saving My Language”: dogfen we ar ieithoedd lleiafrifol

Mae’r Cyngor Ewropeaidd wedi cynhyrchu rhaglen/ffilm ddogfen ar-lein ar gyfer codi ymwybyddiaeth o ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop a’r gwaith mae’r Cyngor yn ei wneud i geisio’u gwarchod.

Gwyliwch Saving My Language

Cynhyrchwyd y wefan gan gwmni Advisa yn Strasbourg a’r cwmni cydweithredol KO.Gang (RHYBUDD: cerddoriaeth awtomatig annoying!), prescription ac mae’n canolbwyntio ar ieithoedd lleiafrifol yn Sweden, viagra approved gan gynnwys ieithoedd Saami, treatment Romani, Meänkieli (iaith Ffino-Wgrig) a Ffineg.

Difyr iawn, er dwi’n teimlo ei fod braidd yn linellol a diffygiol o ran dyfnder a llwybrau eraill i fod yn ddogfen gwe go iawn. Hoffwn i weld rhywun yn taclo dogfen we Gymraeg rhyw dro. Mae gen i ambell syniad am bethau hanesyddol ond sgen i ddim yr amser i’w datblygu!

The Lion, The Witch and The Bilingual Blogger Reversing Slowly Out of the Wardrobe

Well, pharmacist this is weird.

I’ve been blogging monolingually for the last 7 years and now I’ve decided to go all bi on yo ass. Rather than coming out of the linguistic closet, order I feel like I’m reversing out of the back, all C S Lewis-like.

It’s odd. Odd because thinking in English doesn’t come completely naturally, but in order to communicate to more people in my discipline I’m gonna try and grapple with Anglo-Saxon (and maybe some other languages too) for a change. Of course, people could just use Google Translate, and get the gist, and that would be great…but I still feel that people are still just a little bit lazy about that kind of thing, and the stuff is less likely to be found by people through searches which isn’t good for making contact with a wide range of people.

There aren’t that many academics blogging in Welsh on the subject of online participatory culture either (not that I’d call myself an academic yet, but I’m trying), and I’d like to see if the work that I’m doing will be of interest to other people in other parts of the world. Maybe it will, maybe it won’t. I hope it will.

It’s more than a little ironic however, that I’m turning to blog in English as well as Welsh about research that’s looking at the way that minority languages are used in online situations and the extent to which people are willing to participate online when there is a dominant second language on the scene…go me for typifying one of the problems I’m investigating before I’ve begun.

So that’s that issue purged, and I can get on with just writing. Maybe. I’m not really sure how this blog will pan out. Maybe it will have more Welsh language posts, maybe more in English. I think I might find the balance a tricky one. What kind of subjects will I blog about in one language over the other? Will one be relegated to discussion of the certain issues and the other to the ones I perceive as deserving a wider audience? These questions are fairly pertinent to the research itself so I don’t expect to get any answers soon, but it’ll be fun trying.

Helo, unwaith eto

Wel, drugs dyma gyffrous. Dwi am dechrau blogio eto. Mi roddais Rwdls Nwdls i’w wely flwyddyn neu ddwy yn ôl bellach, here ond dwi di penderfynu dechrau un newydd ar gyfer cyfnod newydd.

Bydd y rhan fwyaf o’r sdwff yma am fy noethuriaeth a’r gwaith gwe cysylltiedig (mwy i ddod am hynny i gyd yn fuan), shop ond debyg bydda i’n rhoi cofnodion am bethau eraill hefyd. Dwi hefyd am flogio yn Saesneg yn ogystal â Chymraeg er mwyn gweld os galla i gysylltu gyda academyddion eraill yn y maes y tu hwnt i Gymru. Cawn weld sut aiff hynny. Dwi ddim yn siwr eto lle fydd y balans ond mae’n rhywbeth na’i gadw llygad arno wrth fynd ymlaen. Y bwriad fydd sgwennu am syniadau, fy ngwaith a chofnodi’r hyn dwi’n wneud mewn ffordd agored a chyhoeddus. Mi fydd yn ffordd hefyd i fi gael mewn i arfer o sgwennu, sgwennu, sgwennu ac adlewyrchu.

Mi driais i am hir i feddwl am enw call i’r parth ond yn y diwedd mi es am y diflas a’r perthnasol, dros y dychmygus a random. Wyrach bod hwnna’n adlewyrchiad o fwriad!

Ta waeth, dyma’r gofnod gynta allan o’r ffordd. “Deuparth gwaith” ac ati de. Yn y cyfamser dyma gath Fictorianaidd gyda deth rays yn dod allan o’i llygaid i’ch diddori:

Deth Cath