Pwy a Beth?

Rhodri ap Dyfrig
Rhodri ap Dyfrig

Rhodri ap Dyfrig ydw i, find neu Nwdls i rai.

Rwyf yn gweithio’n llawrydd trwy fy nghwmni fy hun a’n gweithio rhan amser fel Cymrawd Technolegau Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Yn 2014 cefais radd doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth o fewn yr Adran Astudiaethau Theatr, cost Ffilm a Theledu tra’n gweithio rhan amser fel cydlynydd partneriaeth yr adran gyda chwmni Boom Pictures Cymru (Boomerang gynt) gan ddatblygu cydweithio rhwng myfyrwyr, search staff a’r cwmni.

Roeddwn yn ddigon ffodus i fod wedi cael ysgoloriaeth KESS er mwyn gwneud y gwaith, sydd wedi ei gyd-ariannu gan yr ESF, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Boom Pictures Cymru. Yn y cyfnod hwn dwi wedi gweithio fel cynhyrchydd cyfryngau cymdeithasol ar ddarllediadau Sioe/11, Ffair Aeaf/11, Sioe/12, Ffair Aeaf/12 a chyfres Y Plas.

Maes fy ymchwil yw cyfryngau cyfranogol a chydweithio torfol arlein mewn cyd-destun ieithoedd lleiafrifol. Mae fy ngwaith hefyd yn cynnwys darlithio achlysurol am ymarfer a theori cyfryngau digidol ar gyrsiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg yr adran.

Dwi hefyd yn trafod technoleg Gymraeg draw ar Haciaith a’n un o’r criw sy’n trefnu’r anghynhadledd flynyddol Hacio’r Iaith sydd wedi bod yn mynd ers 2010. Dwi’n gyfrifol am neu wedi bod yn rhan o sawl prosiect ac arbrawf arlein gan gynnwys: Ffrwti, HeliwmYn y Ffrâm, Hanes y We Gymraeg, fideobobdydd, Blogwyr Bro, Blog Dolgellau, Straeon Hanner Cant, Ble Mae’r Gymraeg?, pictiwrs.com (ddim arlein mwyach), Umap Cymraeg (ddim arlein mwyach).

Dwi’n pobi bara a’n trafod pobi ar Twitter ar #siaradblawd, yn beicio a’n trafod hynny ar #ardyfeic ac yn tynnu lluniau a’u rhoi’n achysurol ar Flickr.

Cysylltwch gyda drwy’r dulliau hyn os oes ganddoch chi ddiddordeb yn fy ngwaith, eisiau cydweithio neu jest isio sgwrs.