Help us get minority languages on the agenda at SXSW Interactive 2013!

I, skincare along with Kevin Scannell (founder of Indigenous Tweets) and Maite Goni (Basque expert on education, sick languages and web 2.0), have proposed a panel for South by Southwest Interactive 2013, one of the most exciting and most important stages for discussions about the web and digital media. The title of the panel is “Social Media: A New Hope for Minority Languages?”.
It would be a great thing indeed if we could give a voice to some of the smaller languages and the issues their speakers face online at this event. But in order to do that, we need to garner votes, and stimulate discussion to show them that our panel is worth picking.
You can help us do that by registering on the SXSW Panel Picker website and then give our panel a thumbs up vote. This is the URL you need to get clicking: http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581
You’re welcome to put a comment on the page too, discuss/criticise the choice of questions/topic. It’s all good stuff. Or, if you don’t want to register then please share this email, or give us a mention on social networks so that we can increase the visibility of our campaign. Voting closes on August 31st. Every vote counts!
We hope you agree that it’s a panel worth voting for, and we’d welcome any comments. Thanks for your time! Much appreciated.
Here’s the pitch…

There are approximately 6,000 languages spoken in the world; of these UNESCO believes that over half will disappear by the end of this century. Two thirds of the world’s languages are spoken by less than 20,000 people. Minority Languages are spoken all over the world, and the internet is becoming increasingly multilingual.

But do speakers of such minority languages actually use them on social media? What are the ways in which social media can benefit these languages? Can memes indicate language health? How do minority languages compete when scale and global reach is so much of a factor in social media’s appeal? And why use a minority language online when it’s just easier to communicate in English, Spanish or Mandarin?

This panel will try to unpick the relationship between social media and languages, from the perspective of developers, content producers and language technologists, and question whether online technologies are a boon or a disaster for minority languages.

Vote now! http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581

2013: blwyddyn trafod ieithoedd lleiafrifol arlein yng ngŵyl SXSW?

Rydw i, sale ar y cyd gyda Kevin Scannell (sefydlydd Indigenous Tweets) a Maite Goni (arbenigwraig addysg, healing ieithoedd a gwe 2.0 o Wlad y Basg), ophthalmologist wedi cynnig panel ar gyfer g?yl South by Southwest Interactive 2013. Teitl y panel yw “Social Media: A New Hope for Minority Languages?”.

 Mi fasen hi’n wych o beth pe gallen ni gael llais i ieithoedd bychain ar y we ar brif lwyfan rhyngwladol y diwydiant rhyngweithiol a chyfryngau digidol. Ond er mwyn gwneud hynny, rhaid i ni gael llu o bleidleisiau i’n panel ni, a chreu digon o s?n amdano iddyn nhw gymryd sylw ohono.
Gallwch chi helpu drwy gofrestru ar y wefan Panel Picker SXSW a rhoi bawd fyny wrth ein panel ni: http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581
Mae croeso i chi roi sylw ar y dudalen hefyd, neu bydd jest rhannu’r ddolen drwy ebost neu rwydweithiau cymdeithasol yn help mawr. Mae ganddon ni tan 31 Awst i hel pleidleisiau. Bydd pob pleidlais yn cyfri!
Gobeithio eich bod chi’n meddwl ei fod yn syniad teilwng, a fasen ni’n croesawu unrhyw sylwadau. Diolch am eich amser!

There are approximately 6,000 languages spoken in the world; of these UNESCO believes that over half will disappear by the end of this century. Two thirds of the world’s languages are spoken by less than 20,000 people. Minority Languages are spoken all over the world, and the internet is becoming increasingly multilingual.

But do speakers of such minority languages actually use them on social media? What are the ways in which social media can benefit these languages? Can memes indicate language health? How do minority languages compete when scale and global reach is so much of a factor in social media’s appeal? And why use a minority language online when it’s just easier to communicate in English, Spanish or Mandarin?

This panel will try to unpick the relationship between social media and languages, from the perspective of developers, content producers and language technologists, and question whether online technologies are a boon or a disaster for minority languages.

http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581

Rhai gwefannau a gwasanaethau diddorol o sxsw interactive 2012

Cyn i fi anghofio, cardiology a fel bo fi’n gallu taflu’r papurach ddes i nôl efo fi, sale dyma restr o rai gwefannau a gwasanaethau diddorol ddes i ar eu traws yn sxsw interactive:

Awesome Foundation : jyst ossym. Y we’n rhoi nôl.

Reddit Gifts : secret santa drwy’r flwyddyn

Zeega : platfform HTML5 ar gyfer i-docs ac ati.

Snap Cuts : ffordd syml iawn o wneud golygiadau bach i gyfres o glipiau byr.

Life Dots : gwefan sydd yn rhoi trefn ar eich cynnwys arlein a’i osod allan mewn ffordd gronolegol ddeniadol.

Backbone : gwasanaeth radio ar gyfer colegau (ond efallai o ddefnydd i Twrw fel opsiwn?)

Pond5 : stock media

WeVideo : golygu fideo cydweithredol yn y cwmwl

Sharemyplaylists : anfon playlists Spotify fel mixtapes

Sensum : “Sensum is a mobile platform that enables both your conscious and emotional choices to personalise any entertainment experience.”

Paper Apps : electronics wedi ei argraffu ar bapur.

Instructables : DIY

MakerBot : adeiladwch eich argraffydd 3D eich hun am llai na £1500

Salsa Labs : platfform ar gyfer helpu NGOs i weithredu arlein

Newsit : platfform cydweithredol ar gyfer adrodd newyddion

Psonar : ffrydio cerddoriaeth arlein ‘pay per play’

DeadSoci.al : ffordd o adael negeseuon i bobol drwy rwydweithiau cymdeithasol ar ôl i chi farw

TheAppBuilder : ffordd syml o adeiladu apps syml

Hibe : rhwydwaith gymdeithasol lle gallwch chi greu proffiliau gwahanol ar gyfer agweddau gwahanol o’ch bywyd.

BigMarker : cymunedau arlein + fideogynhadledd ar gyfer hyd at 50 o bobol yn y stafell

TubeMogul : hysbysebu ar gyfer fideo arlein

Sitebeam : teclyn diddorol ar gyfer asesu gwefannau am bob math o ffactorau o hygyrchedd i werth y cynnwys